Frequently Asked Question

Kako dobim in uporabljam program Kyocera Print Center?
Last Updated 4 years ago

Windows 10 imajo že privzeto inštalirano novo orodje Kyocera print center, ki ga lahko uporabimo tudi za skeniranje z uporabnikovega računalnika - na stari način, podobno kot smo skenirali s programoma Twain in Wia, vendar podpira le skeniranje z naprav, priključenih preko omrežja (Network). Orodje je na voljo tudi uporabnikom Windows 8 in Windows 8.1 v trgovini Windows Store:

image

Program je enostaven in razdeljen na štiri glavne funkcionalnosti, od katerih za skeniranje uporabimo dve:
  • Devices, v katerem poiščemo svoje naprave na lokalnem omrežju;
  • Scan, s pomočjo katerega skeniramo dokumente z izbrane naprave:
image

Naprave poiščemo s pomočjo ikone v spodnji orodni vrstici:

image


Program samodejno poišče vse naprave na lokalnem omrežju in nam jih ponudi za uporabo:

image


Iz najdenih naprav izberemo napravo, na kateri želimo skenirati dokument in se vrnemo na ekran skeniranja:

image


Izberemo ločljivost, tip dokumenta in ostale željene lastnosti:

image


Če naprava samodejno ne zazna velikosti originala (običajno le pri skeniranju s stekla), izberemo velikost originalnega dokumenta:

image


Program skenira dokument:

image


Skeniranemu dokumentu lahko dodajamo dodatne strani, ali pa zaključimo s skeniranjem s pritiskom an tipko Finish:

image


V oknu se nam pokaže poskeniran dokument, ki ga lahko odpremo s pritikom na tipko "Open File":

image


Please Wait!

Please wait... it will take a second!