Frequently Asked Question

Katere naprave podpirajo SMB2/3?
Last Updated 3 months ago

Link na povezavo z verzijami FW:

ftp://kyoimages:8Tp9GffB@ftp.kyoceradocumentsolutions.eu/_perm/SMBv2v3_Eval/SMBv2v3_firmware_list.htm

Deluje samo na starih spletnih brskalnikih.

Offline spisek naprav, ki z zadnjim FW podpirajo SMB2, je v prilogi.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!